Oktató

GEISBÜHL TÜNDE

művészetpedagógus – vizuális nevelés

MOME-n szerzett tanári diplomával és 24 évnyi művészetpedagógiai szakmai tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezem.
1993-óta különböző iskolai és iskolán kívüli keretek közt a kisiskolás kortól a felnőttekig minden korosztállyal foglalkozom. A kortársművészettel való szoros, elkötelezett kapcsolatomat a több éves kurátori és múzeumpedagógiai tevékenységem is támogatta. Műfaji kereteket tágító, határátlépésekkel kísérletező tréningeket vezettem, vezetek alternatív színházi és komplex művészetterápiás közegben.
Számomra a tanítás is alkotó tevékenység, egy reflektív működés, mely az egyre bővülő tapasztalatokat felhasználva szűri ki a lényeges elemeket, elveket, s ezeket újra a gyakorlat valós folyamataiban ütközteti, vizsgálja. Az így újra és újra gazdagodó elméleti és gyakorlati tudásom, s a valós szituációkban szerzett reflektív folyamat kínálta felismerések segítették és segítik az utóbbi években végzett fejlesztői és oktatói munkámat.
Jelenleg az alábbi intézményekben folytatok oktatói tevékenységet:
2013-tól Pannon Egyetem, Veszprém, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet; színházi vizualitás kurzus vezetése
2011-től Wesley János Lelkészképző Főiskola, Komplex Művészeti Terapeutaképzés; tárgy és tér installációs gyakorlatok vezetése
1999-től Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Kapcsolat

Képzésvezető:

PALLAG ANDREA

+36 20 370 8003

Email

Képzésszervező:

GÉMES ALMA

+36 20 372 4276

Email

Projektkoordinátor:

GYULAVÁRI TÍMEA

+36 70 684 6319

Email

Fotók

GEISBÜHL TÜNDE

Fotók, 2015