Gajdics Ágnes

Ügyvéd

 

Egyéni ügyvédként dolgozik, elsősorban környezetvédelmi, illetve energiajogi témákkal foglalkozik, ezeken a területeken jogi képviseletet is ellát. Emellett jogi kutatási projektekben vesz részt, amelyek az Erópai Unió környezetvédelmi, illetve energetikai jogszabályainak hazai átültetésére, végrehajtásának értékelésére irányulnak. 2010 és 2019 közt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi karán megbízott előadóként tartott előadásokat különösen az alábbi témakörökben: környezetvédelmi jog alapelvei, környezeti hatásvizsgálatok, környezeti felelősség, valamint a nyilvánosság részvétele a környezetvédelmi ügyekben.