Akkreditált pedagógus-továbbképzés a vizuális nevelés módszertani megújulásáért

Interakció a kortárs és a klasszikus vizuális művészettel, művészeti alkotással | 27282/82/2016

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem továbbképzési-sorozatának részeként 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés indul. A képzések célja a vizualitással, vizuális neveléssel foglalkozó pedagógusok módszertani kultúrájának gyakorlatorientált bővítése. A képzéssorozat többféle, fokozatosan bővülő téma köré épülő 30 órás egységei önmagukban is hasznos és koherens szakmai, módszertani tudást közvetítenek, ugyanakkor a képzési egységek összekapcsolódnak azáltal, hogy széleskörűen lefedik a közoktatás aktuális tartalmi követelményeit.

Tanfolyam

A képzés célja a vizuális művészeti alkotások – a művészettörténeti megközelítésén túlmutató – nevelési, oktatási folyamatban betöltött szerepének erősítése. A foglalkozások során a művészeti nevelésben jól használható műalkotások, azok gazdag felhasználási lehetőségeinek bemutatása és értelmezése érdekes és szórakoztató formában valósul meg. A képzés legfontosabb feladatai a kortárs művészet kínálta lehetőségek beillesztésével kreatív, problémacentrikus nevelési szituációk feltárása, és az ezekhez kapcsolódó módszertani eszköztár bővítése, illetve kreatív feladattervezési-stratégia elsajátítása.

Tematika

– Műalkotások befogadása – műalkotásokhoz való tudatos viszony kialakításának folyamata
– Elemzés és értelmezés – a műalkotásokkal való interakciók során
– A látvány és a műértelmezés aktív, alkotó jellegű felhasználása
– Feladattervezés, feladatírás

Kinek szól?

– Vizuális nevelés iránt érdeklődő tanítóknak
– Általános- és középiskolai rajz, vizuális kultúra tanároknak

Képesítés/végzettség

Akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló tanúsítvány

Teljesítési feltételek

Részvétel a foglalkozások 90%-án, továbbá szabadon választott klasszikus és kortárs vizuális művészeti alkotások adekvát feldolgozásához kapcsoló komplex feladatsor megtervezése és bemutatása.

Képzési idő

2017. október 21., október 28., november 4. (9:00–18:00)

Képzés helyszíne

MOME Z | 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2.